2.5 C
Slagelse
søndag, 21. april, 2024

Små mængder af PFOS i brandskum

En af de mest opsigtsvækkende sager lige nu, er hele situationen omkring PFOS i Korsør.
Analyser af den brandskum, som Slagelse Brand og Redning bruger, viser nu også indhold af små mængder PFOS. Brugen af skummet på brandskolen er stoppet. Miljøstyrelsen vurderer, at det overholder grænseværdierne.

Den brandskum, som Slagelse Brand og Redning bruger i dag, indeholder små mængder af PFOS. Det viser analyser af brandskummet, som Slagelse Kommune har foretaget i forbindelse med undersøgelsen af PFOS-forureningen ved brandskolen i Korsør.

Der er foretaget to analyser, som viser et indhold af PFOS på henholdsvis 0,0106 milligram PFOS pr. liter og 0,009 milligram PFOS pr. liter, hvilket er under EU’s grænseværdi på 10 milligram pr. liter.

Slagelse Kommune har på baggrund af analysen været i dialog med Miljøstyrelsen, som oplyser, at der er et generelforbud mod PFOS i brandskum, hvilket betyder at indholdet af PFOS ikke må overstige EU’s grænseværdi.
Med de to analyser på 0,0106 og 0,009 milligram PFOS pr. lifter overholder det derfor lovgivningen, og er lovlig at bruge i Danmark.

Indholdet af PFOS er kun fundet i såkaldt ”skarp” brandskum”. Det vil sige brandskum, som bliver brugt af beredskabet i forbindelse med brandbekæmpelse mm. Der er ikke fundet spor af PFOS i såkaldt øvelsesskum, som bliver brugt i forbindelse med øvelserne.

Den skarpe brandskum er dog med jævne mellemrum blevet brugt i forbindelser med øvelser på brandskolen. Det er sket i forbindelse med uddannelse i at bruge beredskabets kørende materiel, hvor man ikke kan benytte øvelsesskum. Miljøstyrelsens vurdering er dog, at brugen af den aktuelle brandskum på brandskolen ikke kan forklare de høje koncentrationer af PFOS, som er fundet på brandskolen.

Slagelse Brand og Redning har stoppet brugen af den pågældende brandskum på brandskolen, mens den forsat bliver brugt af beredskabet forbindelse med brandslukning mm.
Slagelse Brand og Redning er i gang med at undersøge markedet for alternativer uden indhold af nogen fluor forbindelser, herunder PFOS, som kan erstattet den nuværende brandskum.

Foto: Slagelse.dk

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også