torsdag, 22. februar, 2024

Fra 50 til 96 voksenlærlinge

Jobcenter Slagelse har gennem de sidste to år haft øget fokus på at få flere i voksenlære. Det ser nu ud til at have båret frugt, efter at antallet af voksenlærlinge er vokset fra 50 personer til 96 blot det seneste år, fremgår det af Slagelse Kommune.

” – Vi har længe haft et ønske om at sikre, at langt flere af vores borgere over 25 år får en erhvervsuddannelse og derved større mulighed for beskæftigelse. Også for at imødekomme virksomhedernes behov for faglært arbejdskraft. Derfor er vi også overordentligt glade for de nye resultater på området,” udtaler Bjarne Mikkelsen, der er leder af afdelingen Virksomhedsservice i Jobcenter Slagelse.

Processen startede, da Jobcenter Slagelse tilbage i 2019 udsendte et spørgeskema til alle partnerskabsvirksomheder i kommunen. Dette skulle afdække, hvad de største udfordringer i forhold til at ansætte og uddanne voksenlærlinge var.

“- Vi har været udfordret af en kompleks lovgivning. Men en fælles indsats for at blive helt skarpe på virksomhedernes behov og udfordringer har givet os et meget større overblik. Det er tanken, at vores indsats på området også fremadrettet skal udvikles sammen med både virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere. Flere har til vores store glæde allerede sagt ja til at deltage,” siger Bjarne Mikkelsen.

Store fordele for virksomhederne

Michael Holm Hansen, der er direktør for Malerfirma Holger Christensen & Søn i Slagelse, er også glad for sine voksenlærlinge.

“- Voksenlærlingene bidrager jo ofte med struktur, modenhed, parathed til at lære og en vilje, som giver gode læremuligheder i faget. Vi har altid haft mange lærlinge, både unge og ældre, og vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle. Vi har alle sammen noget at byde ind med,” siger han.

I følge Slagelse Kommune har de økonomiske aspekter ved at tage voksenlærlinge også i de senere år blevet forbedret, hvilket har hjulpet med udbredelsen af ordningen. Nu er der mere ligevægt i, om man som virksomhed tager en ung eller voksen lærling ind. Det er positivt på flere måder, at blandingen af unge og ældre i læreforløb generelt er en god kombination i virksomhederne forlyder det.

Foto: Slagelse.dk
Foto fra venstre; Julian Müller Andersen, tidligere voksenlærling, nu svend og direktør Michael Holm Hansen. 

Mest læste

Populært