2.5 C
Slagelse
lørdag, 18. maj, 2024

Ekstraordinært! Skatterådet hæver satserne for kørselsfradraget

Benzinpriserne er på kort tid steget betydeligt, og Skatterådet har derfor ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse. Det er kun tredje gang på 30 år, at satserne justeres ekstraordinært i løbet af året, lyder det netop nu i en udsendt pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

Kørselstaksterne benyttes af de ca. 1,2 mio. danskere, som hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil – og fastsættes hvert år i November.

Benzinprisen for de danske forbrugere har ændret sig markant på kort tid, og det har vi besluttet at tage højde for. Der er tale om en væsentlig stigning i forventningen til prisudviklingen i 2022 på ca. 25 pct. i forhold til udgangspunktet, der blev anvendt, da Skatterådet fastsatte satserne for 2022 i november 2021.Skatterådet har derfor besluttet at hæve satserne for såvel befordringsfradraget som befordringsgodtgørelsen “, siger formand for Skatterådet Jane Bolander.

Det bliver de nye satser
Den nye ændring betyder at borgerne kan foretage fradrag for befordring på op til 2,16 kr. pr. km i forhold til, at de efter de nuværende satser kan foretage fradrag for befordring op til 1,98 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 18 øre pr. km.

Skatterådet har besluttet, at satsen for befordringsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022.

Skatterådet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at den nye fastsatte sats for befordringsfradraget gælder for hele året 2022. Det sker, så borgerne ikke skal operere med flere forskellige satser i samme indkomstår med fare for eventuelle fejl, der kan opstå som følge af det “, siger Jane Bolander.

Ændringen betyder samtidig, at virksomhederne kan godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kr. pr. km. i forhold til de nugældende satser, hvor den erhvervsmæssige befordring kan godtgøres med op til 3,51 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 19 øre.

Derimod vil ændringen af satserne for befordringsgodtgørelse ikke ske med tilbagevirkende kraft, men i stedet have virkning fra 1.  maj 2022. Det skyldes, at en ændring af satserne for befordringsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft vurderes at være vanskelig at håndtere administrativt for landets virksomheder samt påføre virksomhederne en ekstra omkostning. En regulering af allerede udbetalte godtgørelser til medarbejderne vil skulle medføre en korrektion af lønkørsler, indberetninger, bogføring mv.

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også