2.5 C
Slagelse
lørdag, 18. maj, 2024

Fire skoler går sammen om at styrke elevers robusthed og trivsel

Robusthed og trivsel er afgørende for læring i skolen. Men det er også medvirkende til at gøre elever parat til at være en del af det demokratiske samfund, når der arbejdes med elevernes relationer med hinanden og samarbejdet imellem dem. Broskolen, Baggesenskolen, Tårnborg Skole og Vemmelev Skole er alle startet et samarbejde med MOT-Danmark for at styrke elevernes robusthed, trivsel, mentale sundhed, bevidsthed, dannelse og mod. Samtidig skal forløbet understøtte, at flere unge i Slagelse Kommune bliver uddannelsesparate.

Øge trivslen, trygheden og robustheden
På Broskolen, Baggesenskolen, Tårnborg Skole og Vemmelev Skole er der kommet Mod på skoleskemaet. De fire skoler deltager nemlig i et samarbejde med MOT-Danmark, da skolerne har et fælles ønske om at øge trivslen, trygheden og robustheden blandt de ældste elever. Forløbet er henvendt til elever i 7.-9.klasse og består af aktiviteter, øvelser, historier, billedsprog og konkrete værktøjer. Eleverne undervises af lærere og pædagoger, der certificeres som MOT-coaches, og deres opgave er bl.a. at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod.

Fælles værktøj skal styrke trivsel og læring
Alle børn og unge går i skole for at lære. Men læring kan ikke stå alene. Hvis man skal have de optimale muligheder for at lære, så kræver det, at man trives både i læringsrummet og i fællesskaber. Derfor er det rigtig stærkt, at de fire skoler fra Korsør-distriktet, alle har meldt sig til MOT-forløbet. Alle skoler har fokus på robusthed, men MOT-forløbet giver et fælles værktøj, som er med til at sikre, at værdierne bliver en del af den fælles kultur på skolerne“, siger skolechef i Slagelse Kommune Dorthe Christiansen.

Evalueringen fra andre skoler viser, at MOT bidrager til at øge trivslen og livsmestringen blandt de unge. Der er færre antal mobbesager, bedre fællesskabsfølelser, øget robusthed og mindre alkohol- og stofmisbrug på MOT-skoler. Allerede nu er der begejstring at spore blandt de unge.

Eleverne bliver mere modige
MOT-forløbet skal samtidig være med til at understøtte, at flere unge i Slagelse Kommune bliver uddannelsesparate.
Vi vil rigtig gerne støtte op om, at flere unge bliver uddannelsesparate. Det er en kompleks opgave, og der er behov for, at vi afprøver nye metoder for i fællesskab at finde nøglen til, hvordan flere unge vurderes uddannelsesparate. Som formand for Børne- og Ungeudvalget er jeg glad for, at et samlet skoledistrikt har valgt at gå sammen, så de også kan spille hinanden gode og netværke omkring de erfaringer, som de får gennem forløbet“, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Unnie Oldenburg. (A)

De fire skoler er startet i MOT-forløbet i løbet af foråret, og samarbejdet med MOT forløber over 3 år.

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også