torsdag, 22. februar, 2024

Kultur på skoleskemaet

Kulturelle partnerskaber skal på skoleskemaet

Forløb med kendte danske forfattere og besøg på kulturinstitutioner, er blandt andet noget af det, som elever rundt om på skolerne i Slagelse Kommune, kan se frem til.
Som en del af folkeskolereformen kom Åben Skole, som handler om at skolerne blandt andet skal samarbejde med lokalsamfundets kultur-, fritids- og erhvervsliv.

I 2020 blev der derfor afsat 1 million kroner til Åben Skole i Slagelse Kommune, heraf er de 300.000 til partnerskaber med lokale kulturaktører.
Med baggrund i dette, kan eleverne rundt om i kommunen nu glæde sig til samarbejde med kulturlivet, når partnerskaberne kommer på skoleskemaet.

Samarbejdet skal bidrage til at skabe variation i skoledagen og differentiere undervisningen, så eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv og lærer mere.

Partnerskaberne vil gøre det nemmere for skolerne at åbne skolen for omverdenen, udvikle nye læringsmiljøer og ikke mindst få relevante undervisningstilbud. Den erfaring har vi allerede fra de velfungerende partnerskaber med foreningslivet. Ligeledes er det efterhånden veldokumenteret, at når børn beskæftiger sig med kunst og kultur, så opstår der overførsel af viden til andre kompetenceområder, og vi håber, at skolerne på denne måde bliver endnu mere inspireret til at pakke den åbne skole ud. Derfor glæder vi os til at kunne tilbyde skolerne flere praksisnære forløb, som tager udgangspunkt i kulturen“, siger skolekonsulent i Slagelse Kommune Jette Bruun Eriksen.

Sammenkobler teori og praksis
Som man kender det fra idrætten, kommer partnerskabsforløbene til at lægge på en fælles portal, i dette tilfælde, Skolenivirkeligheden.dk, hvor den enkelte skole, så selv kan vælge hvilke forløb de ønsker at booke afhængigt af årsplaner med videre.

Blandt partnerskaberne finder man indtil videre Trelleborg, Slagelse Bibliotekerne, Museum Vestsjælland, Gerlev Legepark, Forsorgsmuseet, Panzermuseet og Forfatterskolen.

Partnerskaberne er en god mulighed for at koble teori og praksis på en anden måde end eleverne måske ellers er vant til. Jeg håber, at både lærere og elever vil se forløbene som et spændende supplement, der kan give undervisningen et ekstra lag af autenticitet, større variation og måske også bedre trivsel for eleverne, når skoledagen og de vante rammer brydes for en stund,” siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak.

Men hvornår starter disse partnerskaber så? – Partnerskaberne vil blive gennemført, så snart coronarestriktionerne gør det muligt.

 

Foto: Slagelse.dk

Mest læste

Populært