2.5 C
Slagelse
søndag, 14. april, 2024

Politiet opretter Visitationszone i Korsør

For at forebygge kriminalitet har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi besluttet at oprette en visitationszone i et afgrænset område omkring Motalavej i Korsør for at forebygge kriminalitet.” Skriver Sydsjælland og Lollandfalsters Politi i en netop udsendt pressemeddelelse.

Visitationszonen gælder fra tirsdag den 21. december 2021 klokken 16.00 – og varer foreløbigt frem til tirsdag den 4. januar 2022 klokken 16.00. 

Tidligere i dag, beskrev vi hvordan uro i området, havde medført, at politiet i dag ville annoncere yderligere – og det har de nu gjort.

Flere episoder med grov vold
Der har i følge politiets udsendte meddelelse været flere episoder med grov vold, hærværk og slagsmål mellem flere grupperinger i området, de seneste dage.
Der er endvidere fundet slag- og stikvåben i området. Flere personer er anholdt og sigtet og én person er varetægtsfængslet. 

Det er politiets opfattelse, at disse konflikter stadig er aktive, og at der er en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv og helbred f.eks. ved brug af våben.” Skriver sydsjælland og Lollandfalsters politi videre.

For den almindelige borger
Visitationszonen har ikke den store betydning for den almindelige borger.
Inden for visitationszonen har politiet dog lov til stikprøvevis at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben.

Fordobling af strafferammen
Samtidig indføres strafskærpelse inden for visitationszonens område. Det betyder en fordobling af strafferammen for kriminalitet, som begås i den periode, visitationszonen er i kraft. 

Den opførsel, vi har set hos de stridende parter i konflikten på Motalavej i Korsør er helt uacceptabel. Nu tager vi yderligere nogle redskaber i brug, så vi bedst mulig kan håndtere uroen og konflikterne og samtidig henstiller vi på det kraftigste til, at der findes en fredelig løsning. I sidste ende risikerer de beboere, som hér involverer sig i kriminelle handlinger, at de må forlade deres bolig i området. Det er afgørende vigtigt for politiet, at de almindelige beboere i området, som udgør langt de fleste, kan føle sig trygge i deres lokalområde“, udtaler Lene Frank, politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Her er zonen

Kort / Foto: Politi.dk

Det indtegnede område er området omkring Motalavej i Korsør.

Nordlig afgrænsning:
Området afgrænses mod nord af Vestmotorvejen fra Tårnborgvejs underførelse i øst til den vestlige side af Halskovvej i vest.

Vestlig afgrænsning: 
Vestmotorvejen hvor Halsskovvej krydser til krydset Motalavej Halsskovvej, og derefter mod vest til skovstykke nord for bebyggelsen Fasanhaven. Derefter mod syd langs grønt område vest for Fasanhaven til gangsti, der markerer sydlig afgrænsning af bebyggelsen Fasanhaven.

Sydlig afgrænsning: 
Langs stisystem fra Bragesvej til Dyrehovedsgård Allé ud for nr. 26.

Østlig afgrænsning: 
Dyrehovedgårds Allé nr. 26 mod nord til ud for nr. 73, hvor der er et grønt område, og herefter stik øst til krydset Tårnborgvej / Tårnborgvej, og derefter langs Tårnborgvej mod nord til Vestmotorvejen. 

Områdets udstrækning er ca. 900 m i øst-vestlig retning, samt ca. 450 m i nord-sydlig retning.

De nævnte vejstrækninger indgår i visitations- og strafskærpelseszonen. 

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også