torsdag, 22. februar, 2024

Slagelse Kommune får næstformandspost i KIMO

Preben Friis-Hauge, fra Varde Kommune blev valgt som formand, mens Jørgen Grüner fra Slagelse Kommune blev valgt som næstformand, da Kommunernes internationale Miljøorganisation, KIMO, havde det første konstituerende møde i bestyrelsen, efter at de nye byråd er tiltrådt 1. januar, det oplyser Slagelse Kommune på deres hjemmeside.

KIMO er en sammenslutning af kystkommuner, som forsøger at sætte en tværpolitisk dagsorden, der støtter op om de udfordringer, der knytter sig til kysterne og til havmiljøet.

Kommunerne har mange udfordringer i denne sammenhæng, og det vil ofte være en fordel, at flere kommuner går sammen og presser på”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Jørgen Grüner (F), der har repræsenteret Slagelse Kommune i bestyrelsen i den forgangne periode, og altså nu er blevet en del af formandskabet i KIMO.

KIMO arbejder også internationalt og har således 80 kommuner tilknyttet i flere nordeuropæiske lande.

Havmiljø er et internationalt anliggende, og det er derfor helt afgørende, at vi – sammen med vores kolleger i blandt andet Tyskland, Holland og Belgien samt Sverige og Norge sætter fokus på regler og på indsats for at forbedre havmiljøet”, siger Jørgen Grüner.

Den nyvalgte næstformand er opmærksom på, at alle kommuner skal kunne se sig selv i organisationens arbejde.

KIMO er en tværpolitisk organisation, der forsøger at støtte op om kommunernes rolle, når de skal varetage deres arbejdsopgaver. Derfor er vi meget opmærksomme på, at alle kommuner og politiske interesse skal kunne se en fordel i at deltage i KIMO’s arbejde”, fortæller Jørgen Grüner. Og netop derfor ser Jørgen Grüner frem til et tæt samarbejde med formanden Preben Friis-Hauge (V).

Foto: Slagelse.dk

Mest læste

Populært