torsdag, 22. februar, 2024

Vemmelev certificeres som idrætsskole!

På Vemmelev skole er idræt og bevægelse prioriteret, og nu har de netop gennemgået et idrætscertificeringsforløb.

Idræt og bevægelse skal være sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt….!
Ihvertfald på Vemmelev skole hvor idræt og bevægelse er prioriteret, og hvor de netop har gennemgået et idrætscertificeringsforløb med DIF, UC VIA og Team Danmark.
Det betyder helt konkret, at skolen fremover kan kalde sig idrætscertificeret – Stort Tillykke!

Undervisning i idræt er obligatorisk for alle elever i folkeskolen. På Vemmelev skole får eleverne dog en ekstra god mulighed for at få pulsen op, bruge kroppen og være i bevægelse både individuelt og sammen med andre. Skolen har nemlig prioriteret idræt i en så særlig høj grad, at alle elever har 5 – 6 lektioners idræt om ugen. Vemmelev Skole har derfor været igennem et uddannelsesforløb, så de fra 1. august 2021 kan kalde sig en idrætscertificeret skole. Uddannelsesforløbet er udviklet og afviklet af UC VIA, DIF og TEAM Danmark

Vi tror på, at idræt og bevægelse både øger den generelle læring og trivsel og, at idrættens kvaliteter kan bidrage til elevernes almene sundhed og give dem en kropslig bevidsthed, som vil gavne dem hele livet. Hos os går bevægelse, trivsel og læring hånd i hånd og derfor er vi også glade for at vi fremover kan kalde os idrætscertificeret“, siger skoleleder på Vemmelev Skole Emil Krapper.

En del af certificeringsforløbet er at skabe en kultur, hvor idræt og bevægelse er omdrejningspunkt for hele skolen. Netop bevægelse er også en del af Slagelse Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Når Vemmelev Skole gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen, så er de med til at skabe det optimale fundament for læring og trivsel blandt børn og unge på skolen. Det skal være sjovt at lære, og ved at have en skoledag med afveksling og bevægelse, så understøtter det både læring i skolens fag samt øger sundheden og trivslen blandt børn og unge i skolen“, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Helle Blak.

Vemmelev Skoles idrætscertificering vil blive markeret med en fest den 9. august kl. 12.00 på Vemmelev Stadion.

Foto: Slagelse.dk

Mest læste

Populært