2.5 C
Slagelse
søndag, 14. juli, 2024

Ny indsats skal give mere vild natur

Ny indsats skal give mere vild natur i kommunen
Naturen skal have bedre vilkår lyder det fra Slagelse Kommune.
Derfor vil kommunen omlægge driften af de grønne områder, så den vilde natur får bedre udfoldelsesmuligheder.
– Også borgerne opfordres også til at hjælpe biodiversiteten på vej!

Mange planter og dyrearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid, fordi deres levesteder forsvinder, lyder det fra Kommunen.
Derfor vil Slagelse Kommune fremover gøre en indsats, for at understøtte biodiversiteten lokalt. Det skal give en mere mangfoldig natur, hvor der er plads til flere arter.

Derfor skal borgerne nu til at vende sig til at parker, skove, grøfter og vejkanter fremover kommer til at se knap så velplejede ud, som de gør i dag.
Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest. Vores egne arealer skal være vildere og vi skal vænne os til, at de komme til at ændre udtryk, så vi ikke ødelægger dyr og planters levesteder, men i stedet understøtter naturens gang. Og så skal vi lade naturen fylde mere, når vi planlægger nye boligområder, så vi skaber attraktive, grønne opholdsarealer i områderne “, siger Jørgen Grüner (F), formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Indsatsen for mere biodiversitet betyder blandt andet, at kommunens skovdrift skal omlægges, vejkanter skal slås mere skånsomt og parker og grønne områder får lov til at se mere vilde ud.

Som et af de første initiativer bliver ca. 15 græsplæner i Korsør, Slagelse og Skælskør omdannet til blomstrende urtebede.
Men kommunen håber også på, at flere borgere vil være med og blive inspireret.
Inden længe vil kommunen derfor dele frøposer med vilde blomster ud til interesserede borgere, som de kan tage med hjem i haven.

Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden, og også her hos os. Det skal vi ændre på. Hvordan vi skal gøre det, skal vi finde ud af sammen. Nu handler det om at komme i gang, og så tilpasser vi vores indsats efterhånden, som vi høster erfaringer. Jeg håber at både erhvervsliv og borgere vil være med. Det er bare om at komme i gang med de vilde ideer ” siger borgmester John Dyrby Paulsen (A).

Nyt logo vil dukke op
Slagelse Kommune er tilmeldt en konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune, så de steder, hvor kommunen prioriterer biodiversiteten, vil der snart dukke nye skilte op, med et biodiversitetslogo. Logoet har en femplettet køllesværmer, der sidder på en almindelig kællingetand plante.

Femplettet køllesværmer er en art, som i hele Danmark er relativ sjælden og i Slagelse Kommune i dag kun kendt fra en enkelt lokalitet i Bildsø Skov.
Det er en art som knytter sig til lysåben artsrig vegetation, og derfor vil den have gavn af mange af de indsatser, som vi planlægger for f.eks. i grøftekanter, grønne arealer, enge, overdrev og skove.

Foto: Slagelse.dk

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også