2.5 C
Slagelse
søndag, 14. juli, 2024

Offentliggjort: Her skal den nye arrest ligge

Efter at have overvejet fem forskellige placeringer i kommune har Kriminalforsorgen meddelt Slagelse Kommune, at de vil arbejde videre med en placering af den nye arrest syd-øst for Marsk Stig i udkanten af Slagelse. Dermed kan området om få år blive hjemsted for en ny arrest med 400 pladser og flere hundrede arbejdspladser.

Det er en stor arbejdsplads, som er på vej til Slagelse, og jeg har også selv været dybt involveret i arbejdet med at finde en egnet placering. Derfor er jeg også glad for, at Kriminalforsorgen har fundet en placering, som opfylder deres behov, og som vi nu kan arbejde videre med. Det beviser, at Slagelse med sin placering midt i Danmark er en attraktiv kommune at placere sig i”, siger borgmester Knud Vincents (V).

Med placeringen ved Marsk Stig kan den nye arrest komme til at ligge tæt på Vestmotorvejen. Størstedelen af arealet er kommunalt ejet, mens der for de tilstødende arealers vedkommende skal indgås aftaler med de private lodsejere. Kriminalforsorgen har peget på området, fordi arealet har størrelsen samt grund- og adgangsforhold, der er godt egnet til formålet.

Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu har fundet en adresse, hvor vores nye arrest skal ligge. Kriminalforsorgen har behov for ekstra kapacitet, og med det her skridt fra flerårsaftalen, går vi i den rigtige retning. Jeg glæder mig derfor til, at vi kan tage det første spadestik og komme i gang med arbejdet i tæt samarbejde med kommunen”, siger direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Kriminalforsorgen og Slagelse Kommune vil nu udarbejde en hensigtserklæring, hvori det gøres klart, at der skal laves en lokalplan for arresten, og hvori det fremgår, at de indledende forhandlinger om køb af arealer kan påbegyndes. Herefter følger den formelle igangsætning af byggeriet, hvor lokalplanarbejdet og de indledende købsforhandlinger påbegyndes. Som led i den proces inviteres også til to borgermøder, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage og komme med bemærkninger og stille spørgsmål.

Beslutningen om at udvide og bygge en arrest med 400 pladser er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25. Arresten forventes først og fremmest at komme til at huse varetægtsfængslede, som venter på at få deres sag behandlet ved domstolene. Arresten ventes færdigbygget i 2027.

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også