2.5 C
Slagelse
søndag, 14. juli, 2024

Styrelsen for Patientsikkerhed melder ud om TFA-fund i Slagelse

Nu melder Styrelsen for Patientsikkerhed ud

I starten af februar iværksatte SK Forsyning en prøveudtagning på alle sine vandværker for at undersøge for indholdet af stoffet TFA. Prøverne viste sig efterfølgende at kunne spore stoffet. TFA er tidligere blevet anvendt i kølemidler og drivgas i spraydåser. Prøverne viste, at der var indhold af TFA i vandet i koncentrationer på mellem 0,2-0,5 mikrogram pr liter.

På baggrund af fundet af TFA, bad Slagelse Kommune derfor Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere, hvorvidt indholdet af TFA udgør en sundhedsmæssig risiko for vandforbrugerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu meddelt at deres vurdering er, at TFA-fundene i Slagelse Kommune ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for vandforbrugerne.

Kigger på Tyskland
Der arbejdes lige nu på at udarbejde en dansk grænseværdi, for hvor meget TFA der må være i drikkevandet. Men indtil Miljøstyrelsen er klar med denne, opfordre de til, at man tager udgangspunkt i den tyske grænseværdi, som ligger på max 10 mikrogram pr. liter.

Det er på baggrund af dette, at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at TFA-fundene ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for vandforbrugerne.
Dog skriver Styrelsen for Patientsikkerhed videre i sin afgørelse, at når resultatet af kontrolmålingerne fra SK Forsyning foreligger og Miljøstyrelsen er klar med en dansk grænseværdi, så skal TFA-indholdet fra Slagelse vurderes igen.

Slagelse Kommune oplyser at de afventer pt. resultaterne af de opfølgende undersøgelser, som SK Forsyning A/S har iværksat, og vil på den baggrund tage stilling til, om der er brug for yderligere tiltag.

 

Foto: Slagelse.dk

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også