2.5 C
Slagelse
søndag, 14. juli, 2024

Styrelsen for Patientsikkerhed med omgående påbud til Slagelse

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder nu kommunalbestyrelsen i Slagelse kommune, omgående, for en periode på 4 uger, at fastsætte forbud mod besøgendes adgang til botilbuddet. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver endvidere at det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19 jf. epidemilovens § 29, stk. 1.

Flere beboere og ansatte smittede
Et udbrud af smitte på botilbud Specialcenter Slagelse Rosenkildevej 87-89, har medført et omgående påbud til Slagelse Kommune for at inddæmme og forebygge smitte.
Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser i skrivelsen at der pr 10. marts 2021, var fire smittede beboere og syv smittede ansatte.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager derfor epidemiloven i brug og påbyder nu omgående Slagelse Kommune forbud mod besøg på bostedet.

I en periode på 4 uger (til 17. April) har beboerne på botilbuddet derfor ikke mulighed for at få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

I et brev til Styrelsen for Patiensikkerhed oplyste Slagelse Kommune d. 19 marts:
Borgerne er frivilligt forblevet i deres egne grupper i indeværende uge, og de har således ikke haft kontakt med hinanden på tværs af grupperne i botilbuddet. Smitteudbruddet er nu begrænset til 1 gruppe. Borgernes pårørende er underrettet om situationen, og der har derfor ikke været pårørendebesøg hos nogen af borgerne i botilbuddet i denne uge. “

Slagelse Kommune oplyser endvidere i skrivelsen, at alle 47 borgere i botilbuddet fik første vaccination mod COVID-19 den 1. marts 2021.

Det nu indførte besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på Specialcenter Slagelses område.

Forbuddet gælder også adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt dagcentre, der ligger inde på Specialcenter Slagelse, og dermed benytter sig af botilbuddets fællesarealer.

De er omfattet af forbuddet
Ansatte på Specialcenter Slagelse og personer, der indfinder sig på botilbuddet for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, er ikke omfattet af besøgsforbuddet. Besøgsforbuddet omfatter dermed udefrakommende personers besøg på botilbud Specialcenter Slagelse.
Det oplyses endvidere at beboers værge, personlige repræsentant, advokat eller lignende ikke er omfattet af besøgsforbuddet.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer i den del af boligen, som beboeren selv råder over, på botilbud Specialcenter Slagelse. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller døende person.

Epidemikommissionen blev ved brev af 19. marts 2021 hørt over det planlagte påbud og har i den anledning udtalt, at kommissionen ikke har indvendinger mod det planlagte besøgsforbud.

 

Ved du noget?

Send os et tip på 112@Sendtip.dk

 

Latest Posts

Læs også